(Nałęczów) to znane uzdrowisko i ośrodek wypoczynkowy na Lubelszczyźnie, położone na Płaskowyżu Nałęczowskim, nad rzeką Bystrą, płynącą głęboką doliną na około 40 metrów. Swoisty mikroklimat, źródła mineralne (słabo zmineralizowane) i złoża borowiny to atuty, by w tym miejscu zatrzymać się na pobyt nie tylko zdrowotny, ale i wypoczynkowy i podjąć decyzję o wyborze noclegu w Nałęczowie spośród szerokiej oferty bazy noclegowej (noclegi Nałęczów z meteora).

Walory uzdrowiska Nałęczów, a zwłaszcza właściwości lecznicze wód zostały odkryte dopiero około 1880 roku. Na przełomie XIX i XX wieku miasto stało się modne do wypoczynku wśród inteligencji twórczej – przebywał tu między innymi Bolesław Prus, Stefan Żeromski, Michał Andriolli (malarz i znakomity ilustrator) – pochowany na miejscowym cmentarzu w 1918 roku. Miasto jest ciekawym miejscem nie tylko gdy zapoznamy się z historią tego miejsca, ale gdy w naszych planach pobytu uwzględnimy obcowanie z przyrodą i architekturą samego Nałęczowa jak i okolic – nie będziemy tego żałować. Jest tutaj wiele urokliwych obiektów. Najsłynniejszym i najważniejszym jest z pewnością Pałac Małachowskich. Najcenniejszy zabytek ozdobiony kartuszem herbowym Małachowskich (Nałęcz) i Potockich powstał w latach 1771-1773. Na parterze w pałacu znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Bolesława Prusa. Związki pisarza z miastem widać na niemal każdym kroku. To jemu poświęcono ławeczkę powstałą w 2002 roku właśnie przed pałacem, jemu w hołdzie jako najwierniejszemu z kuracjuszy, który gościł na ziemi nałęczowskiej wystawiono pomnik. Jako ciekawostkę okoliczne źródła podają, że pisarz gościł w mieście pod rząd 28 razy. Optymistycznie brzmi nazwa „Źródło Nadzieja”, które odnajdziemy za pałacem, na terenie parku. Kolejne „Źródło Wiara” zlokalizowane jest przy Starych Łazienkach – z 1821 roku. tzw. Napotkamy tu również Źródło Miłości – to ujęcie wody pitnej w Palmiarni Pijalni Wód Mineralnych.

Ciekawostką o znaczeniu architektonicznym będzie to, że pobliskie sanatorium Książę Józef, to jeden z najstarszych obiektów powstałych w Nałęczowie – zbudowane pod koniec XVIII wieku, pełniło funkcje dawnego zakładu połączonego z hydropatią. Piękne miasto, piękne zabytki, piękne nazwy… Zarezerwujmy pobyt, by samemu przekonać się, jaki urok i siłę ma w sobie, że od ponad dwustu lat przyciąga kuracjuszy, turystów, wczasowiczów.