Grzybowo to wieś turystyczna o niezwykle ciekawej historii. Chociaż nie odkryto wzmianek o niej w najwcześniejszych źródłach pisanych, to udało się ustalić, że okoliczne terytoria należały do grodziska z X wieku. Znajdowało się ono w granicach administracyjnych dzisiejszej miejscowości i dziś jego pozostałości stanowią obiekt zainteresowania zarówno badaczy, jak i turystów wypoczywających w tej części wybrzeża. Przez lata było to miejsce organizacji wielkiego zjazdu odtwórców, który cieszył się popularnością zarówno wśród pasjonatów historii, jak i turystów zainteresowanych barwnymi strojami, zwyczajami i kulturą słowiańskich wojów.

Zagadkowa osada funkcjonowała jeszcze przed wykształceniem się jakichkolwiek organów polskiej państwowości. Rozmiary odkrytych w Grzybowie ruin pozwalają stwierdzić, że gród rozwijał się niezwykle prężnie i w niedługim czasie stał się potężną twierdzą ze znakomitym systemem umocnień obronnych, a jego pozycja w ówczesnym świecie była wyjątkowo silna. Archeolodzy są zdania, że zastosowany w obiekcie system fortyfikacyjny opierał się na wykorzystaniu potężnych drewnianych bali oraz spiętrzonej przez budowniczych ziemi. Jego długość wynosiła pierwotnie około 600 m, a zabudowania wznosiły się na wysokość 16 m. O zamożności grodziska świadczą znalezione w nim elementy biżuterii ze szczerego srebra, datowanej na przełom IX i X wieku, a także zaskakujące odkrycie monet używanych na terenie dawnego Państwa Arabskiego. Znalezisko sugeruje istnienie częstych kontaktów handlowych między piastowskim grodem a krajami obcego kontynentu. Co ciekawe, jedna z teorii naukowych zakłada przynależność osady do Siemomysła – legendarnego ojca Mieszka I. Grodzisko zostało opuszczone już w XI wieku, prawdopodobnie po śmierci władcy Mieszka II. Brak silnej władzy doprowadził wtedy do osłabienia militarnego i gospodarczego, czego skutkiem był kryzys państwowości. Obecnie można podziwiać jedynie ruiny świadczące o dawnej potędze piastowskiego dworu. Słowiański gród to jeden z najcenniejszych zabytków, jakimi szczyci się Grzybowo.

Odwiedzając miejscowość warto jednak zobaczyć również inne obiekty o ciekawej historii. Kilkudniowy pobyt pozwoli na dokładne poznanie osobliwości kurortu i jego okolic. Zachęcają do niego też konkurencyjne ceny i noclegi. Grzybowo oferuje różnorodne obiekty wypoczynkowe. Można tutaj wynająć miejsce w hotelu, hostelu, pensjonacie, na polu namiotowym lub u właścicieli kwater prywatnych.